Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon

SND-ID: snd1103-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/gptt-jn49

Citering

Skapare/primärforskare

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan - Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö rorId

Beskrivning

Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsbergen, Svalbard. Dokumentationen hade följande huvudsyften:
1) att klarlägga i vilket tillstånd de arkeologiska lämningarna av expeditionen befann sig i, med avseende på slitage och naturlig nedbrytning
2) att säkra och inhämta ny kunskap om expeditionen samt förmedla denna till myndigheter, forskarsamhället och allmänheten
3) att undersöka hur lämningarna av expeditionen har använts, återanvänts och påverkats av mänsklig verksamhet på platsen efter år 1902
4) att utveckla och pröva icke-destruerande kostnadseffektiva metoder för arkeologisk dokumentation i polarområdena och andra svårtillgängliga miljöer
5) att genomföra en ny mätning av gradmätningsexpeditionens baslinje med dagens metoder, för att jämföra med de historiska resultaten

För att uppfylla dessa syften dokumenterade projektdeltagarna lämningarna av gradmätningse

... Visa mer..
Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsbergen, Svalbard. Dokumentationen hade följande huvudsyften:
1) att klarlägga i vilket tillstånd de arkeologiska lämningarna av expeditionen befann sig i, med avseende på slitage och naturlig nedbrytning
2) att säkra och inhämta ny kunskap om expeditionen samt förmedla denna till myndigheter, forskarsamhället och allmänheten
3) att undersöka hur lämningarna av expeditionen har använts, återanvänts och påverkats av mänsklig verksamhet på platsen efter år 1902
4) att utveckla och pröva icke-destruerande kostnadseffektiva metoder för arkeologisk dokumentation i polarområdena och andra svårtillgängliga miljöer
5) att genomföra en ny mätning av gradmätningsexpeditionens baslinje med dagens metoder, för att jämföra med de historiska resultaten

För att uppfylla dessa syften dokumenterade projektdeltagarna lämningarna av gradmätningsexpeditionen vid Sorgfjorden genom att kombinera såväl traditionella dokumentationsmetoder som ny teknologi. Som en del av förberedelserna för expeditionen genomfördes även en insamling och studie av arkivmaterial (dokument, fotografier och kartor) samt tryckta källor. Vårt arbetsätt var således historisk-arkeologiskt, vars avsikt är att ge en dokumentation med stor detaljrikedom till gagn för såväl forskning som kulturmiljöförvaltning.

Projektdeltagarna bestod av forskare från Sverige och Norge, med lång och bred erfarenhet från fältarbete i polartrakterna, inklusive Svalbard.

Fotodokumentation av lämningar från Svensk-ryska gradmätningsexpeditionen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1898-01-01 – 2017-01-01

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fotodokumentation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-07-08 – 2017-07-20
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Geografisk beskrivning: Sorgfjorden

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Finansiering 1

  • Finansiär: Svalbards Miljøvernfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-02724

Finansiering 3

  • Finansiär: NordForsk
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Teknikhistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Arlov, Thor B., Dag Avango, and Per Kyrre Reymert. "Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon." Stockholm-Tromsø-Trondheim: KTH - NTNU, 2018.
URN: urn:nbn:se:kth:diva-239894

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

KTH-Royal Institute of Technology

Versioner

Version 1.0. 2020-10-14

Version 1.0: 2020-10-14

DOI: https://doi.org/10.5878/gptt-jn49

Publicerad: 2020-10-14
Senast uppdaterad: 2020-10-14