Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

SND-ID: snd1100-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/30an-9755

Citering

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-28 – 2019-02-28

Variabler

10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bollebygd kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Meteorologi och atmosfärforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2019-05-10
Senast uppdaterad: 2020-05-12