Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack

SND-ID: snd1099-4. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/k3zc-s495

Citering

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08-05 – 2008-08-16

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 – 2008-08-16
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skellefteå kommun

Geografisk beskrivning: Burträsk-förkastningen, norra Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Beckel, R. A. and Juhlin, C.: The cross-dip correction as a tool to improve imaging of crooked-line seismic data: a case study from the post-glacial Burträsk fault, Sweden.
Accepted for publication in Solid Earth, Special Issue: Advances in seismic imaging across the scales, 2019.

Juhlin, C. and Lund, B.: Reflection seismic studies over the end-glacial Burträsk fault, Skellefteå, Sweden, Solid Earth, 2, 9–16, https://doi.org/10.5194/se-2-9-2011, 2011.
Länk till artikeln hos Solid Earth

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-04-17
Senast uppdaterad: 2021-04-27