An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses - Mätning och simulering av fokallängd hos 3D-utskriven radarlins

SND-ID: snd1096-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/s25w-jm75

Citering

Skapare/primärforskare

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Forskningshuvudman

Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi rorId

Beskrivning

Den här studien är en del av forskningsprojektet eMC-Hammer. Den beskriver ett iterativt tillvägagångssätt för att bestämma kvasi-optiska egenskaper hos standard 3D-skrivarfilamentmaterial för att, på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, kunna konstruera fokuseringslinser för millimetervågsystem. Resultatet för tre objektiv med olika brännvidd visas och diskuteras. Den verkliga delen av permittiviteten vid 60 GHz för polylaktid (PLA) är här bestämd att vara er = 2,74.

Syfte:

Syftet med studien är att validera en iterativ, kostnadseffektiv, metod för att bestämma brytningsindex på 3D-utskrivna linser, där annars dyr utrustning skulle behövas, till exempel S-parameter-mätningar med en vektornätverksanalysator.

Datasetet innehåller mätningar, simulationer och matlab-kod som användes till konferensartikeln "An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses" (doi:10.1049/cp.2018.1480).
Se konferensartikeln (metoder) och lapc2018mainfigure.m (databeskrivning - metadata) för detaljer.

Språk

Metod och utfall

Studiedesign

Experimentell studie

Variabler

2

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-01 – 2018-08-31
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Akademin för informationsteknologi

Medverkande

Adrian Hagström - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Fei Liu - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Finansiering

  • Finansiär: KK-stiftelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 20160303
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Elektroteknik och elektronik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Materialteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

A L Hagström, L A M Vass, F Liu, M Gerling, P Karlsson, E Nilsson, B P Andreasson, An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses, The Loughborough Antennas & Propagation Conference (LAPC 2018), 2018, pages: 1-4, doi=10.1049/cp.2018.1480
DOI: https://doi.org/10.1049/cp.2018.1480

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Datorgenererade siffror från data kan vara föremål för upphovsrätt. © Akademin för informationsteknologi 2018

Versioner

Version 1.0. 2019-04-24

Version 1.0: 2019-04-24

DOI: https://doi.org/10.5878/s25w-jm75

Publicerad: 2019-04-24
Senast uppdaterad: 2019-05-07