NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

SND-ID: snd1091-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet rorId

Beskrivning

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Variablerna i datafilen bygger på de frågor som förekom i enkäterna alla undersökningsår.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Ett randomiserat urval av barn mellan 2 och 17 år i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-01-01 – 1984-01-01

1996-01-01 – 1996-01-01

2011-01-01 – 2011-01-01

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: De fem nordiska länderna.

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2019-04-15

Version 1.0: 2019-04-15

DOI: https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2019-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-24