Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

SND-ID: snd1090-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/nswt-yr39

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola - Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap rorId

Beskrivning

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservatorium där atmosfärsskattningar från två GNSS-stationer jämförs med motsvarnade skattningar gjorda med data från mikrovågsradiometri och långbasinterferomtri (VLBI = Very Long Baseline Interferomtry) under perioden 2013–2016.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2016-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Atmosfäriska observationer från fem markbundna GPS-mottagare i Sverige: Kiruna, Mårtsbo, Borås, Onsala, and Visby.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Medverkande

Lantmäteriet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Elgered, G., Ning, T., Forkman, P., and Haas, R.:
On the information content in linear horizontal delay gradients estimated from space geodesy observations,
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2018-318

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-02-22

Version 1.0: 2019-02-22

DOI: https://doi.org/10.5878/nswt-yr39

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-02-22
Senast uppdaterad: 2019-11-07