Intervjuer med 22 barn som besökt en äldre släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning

SND-ID: snd1089-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/329s-8r41

Citering

Alternativ titel

Barns erfarenheter av att besöka allvarligt sjuka/skadade släktingar på en vuxenintensivvårdsavdelning

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa rorId

Beskrivning

Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning.
Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när de besöker en släkting som vårdas vid en högteknologisk vuxenintensivvårdsavdelning. Istället har fokus legat på de vuxnas behov och erfarenheter.
Metod: 2004 intervjuades 28 barn (14 flickor och 14 pojkar) i åldrarna 4-17 år som hade besökt en vuxen släkting, tre månader efter besöket. En hermeneutisk förhållningssätt har används när data har analyserats och tolkats.
Resultat: Fyra teman identifierades vid analysen av data: Det innebar väntan, Det var underligt/främmande, Det var vitt och Det var bra. Väntan upplevdes som svårt och ökade känslan av osäkerhet, utanförskap och separation, vilket i sin tur ledde till anspänning och oro. "Det var underligt/främmande" uppfattades som något okänt men också som intressant och med nyfikenhet. Upplevelsen av intensivvårdsavdelningen var att den var vit. Allting i patientens rum upplevdes som vitt och tråkigt. Det saknade glädje. "Det

... Visa mer..
Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning.
Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när de besöker en släkting som vårdas vid en högteknologisk vuxenintensivvårdsavdelning. Istället har fokus legat på de vuxnas behov och erfarenheter.
Metod: 2004 intervjuades 28 barn (14 flickor och 14 pojkar) i åldrarna 4-17 år som hade besökt en vuxen släkting, tre månader efter besöket. En hermeneutisk förhållningssätt har används när data har analyserats och tolkats.
Resultat: Fyra teman identifierades vid analysen av data: Det innebar väntan, Det var underligt/främmande, Det var vitt och Det var bra. Väntan upplevdes som svårt och ökade känslan av osäkerhet, utanförskap och separation, vilket i sin tur ledde till anspänning och oro. "Det var underligt/främmande" uppfattades som något okänt men också som intressant och med nyfikenhet. Upplevelsen av intensivvårdsavdelningen var att den var vit. Allting i patientens rum upplevdes som vitt och tråkigt. Det saknade glädje. "Det var bra" handlar om besökets konsekvenser som innebar att barnen fick träffa och se släktingen själva. Detta gav känslor av glädje och lättnad.
Slutsats: Barns upplevelser av att besöka en vuxen på intensivvårdsavdelning verkar stödja teorier som framhåller vikten av att barn är delaktiga i familjens angelägenheter.

Syfte:

Att beskriva och förstå barns tankar och känslor relaterade till besök hos allvarligt sjuka/skadade släktingar eller familjemedlemmar på intensivvårdsavdelning.

22 intervjuer med barn som besökt en släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Risk för bakspårning av personuppgifter i transkriberingarna.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

1. Knutsson S, Pramling Samuelsson I, Hellström A-L, Bergbom I. Children's expereinces of visiting a seriously ill/injured relative on an adult intensive care unit. Journal of Advanced Nursing 61 (2): 53-57, 2007
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04472.x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2. 2024-07-08

Version 2: 2024-07-08

DOI: https://doi.org/10.5878/329s-8r41

Metadata korrigerade: Tillgänglig för data ändrad till Begränsad åtkomst

Version 1.0. 2019-02-13

Version 1.0: 2019-02-13

DOI: https://doi.org/10.5878/c71x-pt97

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2024-07-08