Transkribering av tryckta bönböcker på svenska, 1552-1559

SND-ID: snd1087-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cr8d-6010

Citering

Alternativ titel

Transcription of published prayer books in Swedish, 1552-1559

Skapare/primärforskare

Mari Eyice - Stockholms universitet

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Historiska institutionen rorId

Beskrivning

Materialet utgörs av transkriberingar av de 5000 första orden (ord på titelblad, i förord, inledande kalendarium, osv har uteslutits) i de fem bönböcker som publicerades på svenska mellan åren 1552 och 1572. Titlar på respektive bönbok framgår av materialet (ej inräknat i de 5000 orden). Stavning har normaliserats för att möjliggöra kvantifiering.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Bönböcker publicerade på svenska mellan 1552 och 1572

Tidsperiod(er) som undersökts

1552 – 1572

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Eyice, M. (2019). An emotional landscape of devotion : Religious experience in Reformation-period Sweden (PhD dissertation). Oy Iloinen tiede Ab, Turku. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-165911
ISBN: 978-952-68929-1-7
URN: urn:nbn:se:su:diva-165911

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-02-14
Senast uppdaterad: 2019-03-08