Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome

SND-ID: snd1083-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Simrén - Göteborgs universitet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition rorId

Beskrivning

Data från publikationen Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome (2016) (PMID: 27725146 https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.09.049).

Materialet är en del av ett större forskningsprojekt där betydelsen av tarmflora för symtom vid IBS (irritabel tarm) studeras, liksom dess interaktion med andra patofysiologiska variabler.

Data som använts för analys i artikeln Identification of an Intestinal Microbiota Signature AssociatedWith Severity of Irritable Bowel Syndrome, PMID: 27725146

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Patienter med IBS och friska kontroller - tamflora-symtom-inetraktioner

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Patienter om remitterats för bedömning av IBS + friska frivilliga kontroller

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2015

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Etikprövning

Göteborg - dnr 731-09

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk medicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gastroenterologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Tap J, Derrien M, Törnblom H, Brazeilles R, Cools-Portier S, Doré J, Störsrud S, Le Nevé B, Öhman L, Simrén M, Identification of an Intestinal Microbiota Signature Associated With Severity of Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology (2016), doi: 10.1053/j.gastro.2016.09.049.
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2019-02-08

Version 1.0: 2019-02-08

DOI: https://doi.org/10.5878/5rbz-ww62

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2019-02-08
Senast uppdaterad: 2020-02-06