Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

SND-ID: snd1081-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cpv2-cj90

Citering

Skapare/primärforskare

Matilda Agorelius (masterstudent) - Lunds universitet

Johanna Noberius (masterstudent) - Lunds universitet

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Jämförelse av beräkningsmetoderna i Sponthandboken 2018.

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2019-02-13
Senast uppdaterad: 2019-02-27