Land reflection seismic, hydrogeological and magnetic study of an area prone to quick-clay landslides in southwest Sweden

SND-ID: snd1079-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/acbv-h350

Citering

Skapare/primärforskare

Silvia Salas Romero - Uppsala universitet, Geosciences

Alireza Malehmir - Uppsala universitet, Geosciences

Ian Snowball - Uppsala universitet, Geosciences

Benoît Dessirier - Uppsala universitet, Geosciences

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

Jordskred av snabblera är vanliga "geohazards" i Norden och Kanada. Närvaron av potentiella snabbleror bekräftas med hjälp av geotekniska undersökningar, men geofysiska metoder i närheten av ytan, såsom seismiska och resistivitetsundersökningar, kan också bidra till att identifiera grovkornigt material i samband med utvecklingen av snabba leror. Vi presenterar resultaten av fyra reflexions-seismiska profiler bredvid Göta-floden i Sverige, längs vilka många jordskred av snabblera finns. Ett omfattande grovkornigt lager finns i sedimentärsekvensen och tolkas och modelleras i ett regionalt sammanhang. Hydrologisk modellering av det grovkorniga skiktet utförs. Magnetiska data studeras också inom denna undersökning.

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-01-01 – 2018-03-05

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., & Dessirier, B., Subsurface characterization of a quick-clay vulnerable area using near-surface geophysics and hydrological modelling, accepted in Solid Earth, 2019

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-01-14
Senast uppdaterad: 2020-01-22