Kartläggning av tillämpningar av EPC data

SND-ID: snd1066-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/xtzj-s624

Citering

Skapare/primärforskare

Oleksii Pasichnyi - Kungliga tekniska högskolan orcid

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan rorId

Beskrivning

Kartläggning av tillämpningar av EPC data. En mer detaljerad beskrivning är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1066

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-01-01 – 2018-06-30

Variabler

32

Antal individer/objekt

79

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bebyggelse

Datainsamling
Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energiteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Oleksii Pasichnyi, Jörgen Wallin, Fabian Levihn, Hossein Shahrokni, Olga Kordas, Energy performance certificates — New opportunities for data-enabled urban energy policy instruments?, Energy Policy, Volume 127, 2019, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.11.051

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-10-22
Senast uppdaterad: 2019-02-05