Ljudfiler för en sömnstudie av stomljud från järnvägstunnlar - Huvudförsök

SND-ID: snd1056-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/69kh-3090

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för medicin rorId

Beskrivning

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare finns begränsad mängd forskning om effekterna av stomljud från järnvägen. I studien har laboratorieundersökningar gjors för att ta reda på vad markburet järnvägsbuller har för påverkan på sömnen.

Ljudfilerna i studien skapades för att simulera stomljud från en tågtunnel i nära anslutning till bostaden. Båda filerna domineras av låga frekvenser, men den fil där de låga frekvenserna framträder starkast har beteckningen "LF" i filnamnet.

Syfte:

Ljudfilerna användes som exponering i en sömnstudie med inriktning på effekterna av stomljud från järnvägstunnlar.

Ljudfilerna i huvudstudien är märkta med "LF" eller "HF". Filen som är märkt med "LF" har mer lågfrekventa ljud än filen märkt som "HF".
Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan samhällsbyggnadsteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Jerson T., Persson Waye K. (2018).The effects on sleep of ground borne noise from trains in tunnels. Proceedings of Eurnoise 2018. Paper 16.1.

Smith M., Ögren M., Ageborg Morsing J., Persson Waye K. (2019). Effects of ground-borne noise from railway tunnels on sleep: A polysomnographic study. Building and Environment
Volume 149, February 2019, Pages 288-296.
Länk till publikation
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.12.009

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-07-06
Senast uppdaterad: 2019-03-14