Quality of Research Practice: Face validity questionnaire responses

SND-ID: snd1054-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003019

Citering

Skapare/primärforskare

Emelie Fröberg - Stockholm School of Economics, Department of Economics

Uno Fors - Stockholms universitet

Udo Zander - Handelshögskolan i Stockholm

Gunnar H Nilsson - Karolinska Institutet

Pär Mårtensson - Handelshögskolan i Stockholm

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm rorId

Beskrivning

I studien har 42 forskare (från 18 avdelningar) vid tre större universitet i Sverige svarat på en rad enkätfrågor om forskningskvalitet och forskningsutvärdering.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Antal individer/objekt

42

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Pär Mårtensson, Uno Fors, Sven-Bertil Wallin, Udo Zander, Gunnar H Nilsson,
Evaluating research: A multidisciplinary approach to assessing research practice and quality,
Research Policy,
Volume 45, Issue 3,
2016,
Pages 593-603,
ISSN 0048-7333,
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.009.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001845)
Keywords: Research practice; Research quality; Research evaluation; Multidisciplinary; Concept model; Rigour; Relevance
DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.11.009

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2018-06-13

Version 1.0: 2018-06-13

DOI: https://doi.org/10.5878/003019

Kontakt för frågor om data

Emelie Fröberg

emelie.froberg@hhs.se

Publicerad: 2018-06-13
Senast uppdaterad: 2018-06-25