Effectuation and systematic search data project

SND-ID: snd1053-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/mw0p-6812

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Samuelsson - Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Handelshögskolan i Stockholm - Företagsekonomiska institutionen rorId

Beskrivning

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer mellan 16 - 70 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

The sampling procedure started with two samples consisting of 49,979 individuals in Sweden followed from 1998 until 2010. The first sample consisted of individuals age 16-70 years and the second sample age 25-44 years. The purpose of the first sample was to get a representative sample of the adult population. A probability sample has the advantage of allowing inference to the population by use of statistical tests. The purpose of the second sample was to increase the probability of finding more entrepreneurially engaged individuals to interview and follow by focusing on a demographic known to have a higher start-up rate. Of the 49,979 individuals randomly selected, it was possible to obtain a telephone number for 35,971 (71.9%). The remaining 28.1 percent were not listed (n = 13,338), had severe disabilities (n = 381), or had moved abroad (n = 289). Of those contacted by telephone, 30,427 individuals (84.6%) agreed to participate, of whom 961 respondents qualified for the longer interview by answering that they were starting a business. Failure to establish renewed contact led to the loss of 1

... Visa mer..
The sampling procedure started with two samples consisting of 49,979 individuals in Sweden followed from 1998 until 2010. The first sample consisted of individuals age 16-70 years and the second sample age 25-44 years. The purpose of the first sample was to get a representative sample of the adult population. A probability sample has the advantage of allowing inference to the population by use of statistical tests. The purpose of the second sample was to increase the probability of finding more entrepreneurially engaged individuals to interview and follow by focusing on a demographic known to have a higher start-up rate. Of the 49,979 individuals randomly selected, it was possible to obtain a telephone number for 35,971 (71.9%). The remaining 28.1 percent were not listed (n = 13,338), had severe disabilities (n = 381), or had moved abroad (n = 289). Of those contacted by telephone, 30,427 individuals (84.6%) agreed to participate, of whom 961 respondents qualified for the longer interview by answering that they were starting a business. Failure to establish renewed contact led to the loss of 147 cases. Another 133 individuals were dropped from the active case file after it was detected in the longer interview that they did not qualify. As a result, our sample consists of 623 individuals who completed the longer interview. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-01 – 2010-08-01

Variabler

2246

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-01–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Nationell data

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Företagsekonomiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomi (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Entreprenörsanda

Publikationer

Versioner

Version 2. 2020-09-03

Version 2: 2020-09-03

DOI: https://doi.org/10.5878/mw0p-6812

Uppmärkning korrigerad: Filerna endast återuppladdade pga trasig länk. Inga övriga ändringar.

Version 1.0. 2020-03-03

Version 1.0: 2020-03-03

DOI: https://doi.org/10.5878/c9gx-cj12

Publicerad: 2020-09-03