Reflection seismic study of the Siljan Ring impact structure: Mora - Shot geometry corrected

SND-ID: snd1050-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/7cev-0a59

Citering

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

... Visa mer..

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Geosciences orcid

Erik Sturkell - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Jan Ove R. Ebbestad - Uppsala Universitet, Evolutionsmuseet orcid

Oliver Lehnert - Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum Nordbayern

Anette E. S. Högström - Tromsø University, Tromsø University Museum

Guido Meinhold - Universität Göttingen orcid

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för geovetenskaper rorId

Beskrivning

År 2011 gjordes två nya reflexionsseismiska undersökningar över västra delen av Siljansringen, Mora och Orsa profilerna. Siljansringen är en struktur som uppkom för ca 377 miljoner sedan genom ett meteoritnedslag. Mora profilen (detta dataset) är ca 10 km lång och visar de geologiska strukturerna till ca 3 km djup. Den seismiska bilden visar att den geologiska följden i de siluriska och ordoviciska sedimentera bergarterna är starkt störd.

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050

Bearbetad data för Mora-profilen.
Mer information på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1050.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-06-03 – 2011-06-09
  • Instrument: SERCEL 428UL - Seismisk
  • Instrument: VIBSIST 3000 - Seismisk
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Mora kommun

Geografisk beskrivning: Siljan Ring impact structure, central Sweden, near Mora

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2009-04492
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geofysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Juhlin, Christopher, Erik Sturkell, Jan Ove R. Ebbestad, Oliver Lehnert, Anette E. S. Högström, and Guido Meinhold. 2012. “A New Interpretation of the Sedimentary Cover in the Western Siljan Ring Area, Central Sweden, Based on Seismic Data.” Tectonophysics 580 (December):88-99. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040.
Fulltext article
DOI: https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.08.040

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 2018-09-20

Version 1.0: 2018-09-20

DOI: https://doi.org/10.5878/7cev-0a59

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2018-09-20
Senast uppdaterad: 2021-08-20