Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender Programme

SND-ID: snd1048-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/jzsd-7063

Citering

Skapare/primärforskare

Gerda Neyer

Johan Dahlberg

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholm University Demography Unit (SUDA) rorId

Beskrivning

Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).

Den svenska kontextuella datasamlingen finns tillgänglig i xls-format. Dessutom kommer den internationellt jämförande datan att integreras i GGP:s kontextuella databas (CDB) under 2018. D

... Visa mer..
Den svenska kontextuella databasen innehåller ett stort antal longitudinella och regionala indikatorer på makronivå som insamlats i första hand för att underlätta forskning om kontextuella faktorers effekt på familjebeteende och barnafödande. Den kan kopplas till data på inidividnivå i svenska GGS liksom till data från andra surveyundersökningar. Den kan också användas till annan typ av forskning och till undervisning. Den jämförande datan kommer också integreras i den internationella kontextuella databasen hos GGP. Den kontextuella datan finns fritt tillgänglig genom GGP:s webbplats: www.ggp-i.org och genom Stockholms universitets demografiska enhets webbplats: www.suda.su.se.

Syfte:

Den svenska kontextuella databasen (CDB) skapades för att medfölja svenska Generations and Gender Survey (GGS) och för att komplettera den kontextuella databasen hos det internationella Generations and Gender Programme (GGP).

Den svenska kontextuella datasamlingen finns tillgänglig i xls-format. Dessutom kommer den internationellt jämförande datan att integreras i GGP:s kontextuella databas (CDB) under 2018. Dessa data kan också exporteras till andra format (t.ex. CSV och XML). Det är också möjligt att få tillgång till indikatorerna i en enda fil i STATA- eller SPSS-format. Datan kan matchas med svenska GGS. Internationella regionala kodningsscheman, såsom NUTS och OECD, stöds också. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1970-01-01 – 2017-12-31

Variabler

242

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige samt NUTS2-nivå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholm University Demography Unit (SUDA)

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: IN15-0511:1
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Barn (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Pension (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2018-07-11
Senast uppdaterad: 2018-11-30