GIS-databas över arkeologiska lämningar på Samoa

SND-ID: snd1041-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/003012

Citering

Skapare/primärforskare

Olof Håkansson - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för arkeologi och antik historia rorId

Beskrivning

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskriv

... Visa mer..
Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som åtminstånde från år tusen AD har tjänat som bosättning. Databasen och GIS-modellen utgör del av ett arbete på MA-nivå inom arkeologi bedrivet på Uppsala universitet. Databasen är huvudsakligen baserad på Gregory Jackmonds opublicerade kartläggning av de arkeologiska lämningarna i dalen från 1976-78, samt i mindre grad på Helene Martinsson Wallin och Paul Wallins utgrävningar, som utförts av Campus Gotland och National University of Samoa. Jackmonds arbete finns sparat på Auckland War Memorial Museum på Nya Zeeland. Upphovsmannen (Olof Håkansson) har tagit del av kopior av Jackmonds arbete och har byggt upp databasen och överfört originalanteckningar och kartor till digital form. Arbetet med digitaliseringen av analog data har utförts under två års tid, från hösten 2015 till hösten 2017. Särskild vikt har lagts vid att undvika osäkra uppgifter. Kvarstående felaktigheter tillskrivs upphovsmannen (Olof Håkansson). I GIS-programvaran har sedan databaserna visats, manipulerats och analyserats i syfte att tolka och diskutera hierarkier och samhällsutveckling i det förhistoriska samhället. Detta, samt utförligare beskrivning av arbetets syfte, målsättning, resultat och metod finns att hämta i själva Masters-uppsatsen.

Syfte:

Syftet är att undersöka hierarkier i det förhistoriska Samoanska samhället. Syftet är vidare att tillgängliggöra de dataset som producerats.

Förhistoriska lämningar av Letolo-bosättningen på ön Savaii i Samoa i Polynesien. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Alla fornlämningar som registrerats av Gregory Jackmond samt Helene Martinsson Wallin och Paul Wallin i Letolo-dalen på Savaii i Samoa.

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Bosättning

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Samoa

Geografisk beskrivning: Savaii, Sydöstra kusten, dalen Letolo

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Nyckelord

Gis, Spatial analys

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Håkansson, O. (2017). Stratified Polynesia : A GIS-based study of prehistoric settlements in Samoa and Rapa Nui (Dissertation). Retrieved from https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-331545
URN: urn:nbn:se:uu:diva-331545

Martinsson-Wallin H. (ed.) 2007a Archaeology in Samoa. The Pulemelei Investigations, Archaeology
in Oceania vol. 42 supplement, Sydney, University of Sydney

Martinsson-Wallin, H. (2016). Samoan Archaeology and Cultural Heritage : Monuments and People, Memory and History. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-292829
ISBN: 9781784913090
URN: urn:nbn:se:uu:diva-292829
SwePub: oai:DiVA.org:uu-292829

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-03-12
Senast uppdaterad: 2023-12-19