Transkriberat från Joseph Stephens dagbok 1860-1863

SND-ID: snd1036-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002929

Citering

Skapare/primärforskare

Ingemar Gunnarsson - Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet - Institutionen för kulturvetenskaper rorId

Beskrivning

Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869".

I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren 1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.

Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.

Syfte:

Syftet med studien är att kasta ljus över hur en skandinavisk ung man på 1860-talet ge

... Visa mer..
Materialet är transkriberingar med dithörande analyser och referenser ingående i den historiska forskningsstudien "En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien 1860-1869".

I Joseph Stephens dagboksanteckningar från de inledande åren 1860-1863 i Indien återges, förutom lärlingsrollens arbetsmoment och fältstudier, även Josephs privata studier och intressen. Motsvarande berättelse, och med utgångspunkt från lokala koloniala förhållanden, saknas till stora delar i den litteratur som är tillgänglig idag. Detta gör historien om den unge kontraktörens liv i Indien unik och kan bidra till nya kunskaper om hur dessa aktörer levde sina år i fält och vilka förutsättningar som gavs i en kolonialt präglad miljö. Studien klargör även hur Joseph lade grunden till att bli den "ingenjör" och affärsman som var målet med hans lärlingstid i Indien och som blev hans signum i skilda sammanhang även efter återkomsten till Skandinavien.

Materialet har utgjort grundstruktur i avhandlingen om Joseph Stephens tid i Indien.

Syfte:

Syftet med studien är att kasta ljus över hur en skandinavisk ung man på 1860-talet genom självstudier, lärlingsplats och familjeband lade grunden för en framgångsrik karriär som järnvägskontraktör och entreprenör i en tid av samhällsomvandling i den framväxande brittiska kolonin.

2 datafiler i pdf-format. Transkriptioner inklusive analyser och referenser.
Gul/röd markering = Tveksamheter vid tolkningar i samband med transkriberingen, avser även vissa oläsliga delar.

Originalet förvars på Linnéuniversitetet, Växjö, Husebyarkiven, Joseph Stephens tid i Indien - övriga handlingar, F IF:1. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1860-01-01 – 1861-12-31

1862-01-01 – 1863-12-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-01-02 – 2013-02-27
  • Datakälla: Kommunikation

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013-05-16 – 2013-11-18
  • Datakälla: Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Indien

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturvetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Humaniora och konst (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lagrosen, S., & Roy, A. (2020). Entrepreneurial relationship marketing in 19th century India - The case of railway contractor Joseph Stephens. Business History, 1–16. https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1821659
DOI: https://doi.org/10.1080/00076791.2020.1821659
URN: urn:nbn:se:lnu:diva-98378

Gunnarsson, Ingemar. (2017). En skandinavisk järnvägskontraktör i Indien på 1860-talet: från lärling till ingenjör. I Huseby i världen. Linnéuniversitetet
ResearchGate

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-11-07
Senast uppdaterad: 2024-05-21