Cystatin B, cathepsin L och D relaterat till andra riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom hos barn

SND-ID: snd1033-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002921

Citering

Skapare/primärforskare

Magnus Dencker

Forskningshuvudman

Lunds universitet rorId

Beskrivning

Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. Totalt studerade 170 bran i åldern 8-11 år. Cystatin B var svagt-måttligt relaterat till kropps fett och kondition medan cathepsin L and D inte var det.

Syfte:

Studera relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn

Följande mätningar är gjorda; Blodtryck, Fysisk prestationsförmåga, Ekokardiografi, DXA, Blodprov analyserade för cystatin B, cathepsin L och cathepsin D.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla barn (477) i fyra skolor i Malmö tillfrågades att delta, 248 varde att delta och komplett dataset finns på 170 barn.

Studie kopplad till biobank

Ja

Variabler

33

Antal individer/objekt

248

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Administrativ information

Etikprövning

Lund - dnr LU 243-01

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2017-10-09
Senast uppdaterad: 2017-10-09