Fotodokumentation av samtliga häckningsplatser för sillgrissla (Uria aalge) under 2014 på Stora Karlsö i Östersjön

SND-ID: snd1032-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002919

Citering

Skapare/primärforskare

Olof Olsson - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholm Resilience Centre rorId

Beskrivning

Fullständig beskrivning av studien som fotodokumentationen gäller finns i en vetenskaplig artikel med följande referens:
Olsson, O. & Hentati-Sundberg, J. 2017. Trends and status of four seabird species at Stora Karlsö in the Baltic Sea. Ornis Svecica (2)

Syfte:

Syftet är att denna fotodokumentation ska finnas tillgänglig för framtida inventeringar av sillgrisslorna på Stora Karlsö.
Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-05-20 – 2014-05-23

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-05-20 – 2014-05-23
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Gotlands län

Geografisk beskrivning: Stora Karlsö

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2017-10-05
Senast uppdaterad: 2020-05-08