Var är ditt Stockholm?

SND-ID: snd1030-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002916

Citering

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Stockholm Resilience Centre rorId

Beskrivning

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 – 2016-05-30

Variabler

38

Antal individer/objekt

833

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-05-30 – 2016-12-30
  • Antal svar: 833
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Natur och miljö (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2017-09-25

Version 1.0: 2017-09-25

DOI: https://doi.org/10.5878/002916

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2017-09-25
Senast uppdaterad: 2020-12-02