Svenska nyhetsartiklar online 2014-2015

SND-ID: snd1004-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002853

Citering

Skapare/primärforskare

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) rorId

Beskrivning

Studien innehåller svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Syfte:

Att studera vilka svenska nyhetsartiklar från massmediernas nyhetssajter som sprids på sociala medier (Facebook och Twitter) över tid.

Datamaterialet består av 953 069 nyhetsartiklar (med bland annat titel, URL, och antalet delningar i sociala medier) från de 12 största svenska nyhetssajterna under 20 månader, från februari 2014 till oktober 2015.
Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla nyhetsartiklar från nyhetssajternas RSS-flöden samlades in, det vill säga nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar och kulturartiklar inkluderades. Sport och nöje exkluderades. Specialskriven programvara användes.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-02-08 – 2015-10-01

Variabler

20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-02-08 – 2015-10-01
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2017-01-12
Senast uppdaterad: 2021-11-11