Stensöborg 2015_2

SND-ID: snd0998-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002847

Citering

Alternativ titel

Excavations in 2015 at Stensö Castle

Skapare/primärforskare

Martin Rundkvist - Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet

Forskningshuvudman

Umeå universitet rorId

Beskrivning

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En runristning upptäcktes på det södra tornets utsida med namnet Helge - möjligen en byggnadsarbetare eller tornets arkitekt. Utgrävningarna gav rika fynd av medeltida keramik, mestadels äldre rödgods (ca. 1250-1350 e.K.).

Datasetet innehåller en fyndlista till arkeologiska undersökningen Stensöborg 2015. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport och en kodbok till fyndlistan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 – 2015-07-31
  • Datainsamlare: Umeå universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östra Husby socken, Östra Husby församling

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Medeltid

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2016-10-31

Version 1.0: 2016-10-31

DOI: https://doi.org/10.5878/002847

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2016-10-31
Senast uppdaterad: 2017-01-10