Forskningsrapportering i svensk dagspress 2002-2013

SND-ID: snd0983-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002717

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Ulrika Andersson - Göteborgs universitet, SOM-institutet orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013 samt om, och i så fall hur, rapporteringen har förändrats över tid. Studien baseras på en systematisk, kvantitativ innehållsanalys av samtliga nyhetsartiklar, analyser, ledarartiklar respektive debattartiklar om vetenskaplig forskning under perioden 1-30 september 2002-2013 i de största svenska dagstidningarna: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan samt Aftonbladet.

Syfte:

Studien undersöker svensk dagspress allmänna rapportering om vetenskaplig forskning under åren 2002-2013.
Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svensk nyhetsmedia

Tidsperiod(er) som undersökts

2002-09 – 2013-10

Variabler

26

Antal individer/objekt

371

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-09 – 2013-10
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. SOM-rapport 2014:27. Göteborg: SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Fulltext

Andersson, Ulrika (2014). Fusk och förtroende - om mediers forskningsrapportering och förtroendet för forskning. VA-rapport 2014:3. Stockholm: Vetenskap & Allmänhet.
Fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2015-08-26
Senast uppdaterad: 2019-02-06