Karaktäristik av guldaggregat genererade med hjälp av olika metoder: massa mobilitet och ytarea

SND-ID: snd0966-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002624

Citering

Skapare/primärforskare

Christian Svensson - Lunds tekniska högskola, Institutionen för designvetenskaper

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola - Institutionen för designvetenskaper

Beskrivning

Studien testar och jämför en ny in-house gnistgenerator med kommersiella motsvarigheter. Utfallet karaktäriseras med avseende på massa och mobilitet.

I karaktäriseringen används välkända instrument som DMA och APM. Olika metoder för att beräkna ytarea jämförs.

Syfte:

Karaktärisera aerosoler av guldaggregat med avseende på massa och mobilitet.

Zip-filen innehåller data i excelformat, uppdelat på två flikar. Den första avser den uppmätta storleken på olika partiklar vid ett hundratal observationer, indelat efter generatortyp. Den andra fliken visar resultat för tester av de olika generatorerna, där oberoendevariabeln är partikelstorlek och de beroende variablerna är vikt, shape factor samt effektiv densitet. Zip-filen innehåller även kodbok med variabelbeskrivningar på engelska.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Studiedesign

Experimentell studie

Tidsperiod(er) som undersökts

2011 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för designvetenskaper

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan fysik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2015-03-17
Senast uppdaterad: 2020-05-15