Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania_2

SND-ID: snd0927-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002081

Citering

Skapare/primärforskare

Malin Petzell - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Beskrivning

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare.

Syfte:

Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu.

I detta dataset ingår två ljudfiler med berättelserna "Att vara elak" respektive "Mannen och hans hustru". Filerna är i wave-format. Till inspelningarna medföljer dessutom en originaltranskription gjord av en talare samt en interlinjär transkription som är exporterad från Toolbox. Slutligen ingår också ett kalkylblad med metadata.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Kagulu

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2003

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Inspelning
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-08-28 – 2003-08-29
  • Antal svar: 1
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Geografisk beskrivning: Kilosadistriktet, Morogororegionen

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petzell, Malin. 2008. The Kagulu language of Tanzania: grammar, texts and vocabulary. Köln: Rüdiger Köppe Verlag.
Libris | Swepub | Lärosätets publikationsdatabas
ISBN: 978-3-89645-704-2

Petzell, Malin. 2007. A linguistic description of Kagulu. Gothenburg: Department of Oriental and African languages.
Libris | Swepub | Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2010. "Further analysis of negation in Kagulu". Karsten Legère, Christina Thornell (eds.). Bantu Languages: Analyses, Description and Theory. East African Languages and Dialects, vol. 20. Cologne: Rüdiger Köppe.
Swepub | Lärosätets publikationsdatabas

Petzell, Malin. 2011. "Så fångas ett flyende språk". Språktidningen. December 2011.
Swepub | Länk till artikeln | Lärosätets publikationsdatabas
ISSN: 1654-5028

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-05-06
Senast uppdaterad: 2020-01-17