Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

SND-ID: snd0918-1. Version: 1.2. DOI: https://doi.org/10.5878/000001

Citering

Skapare/primärforskare

Lara Band - University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History

Forskningshuvudman

Uppgift ej tillgänglig, kontakta SND för mer information - School of Archaeology and Ancient History

Beskrivning

Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av a

... Visa mer..
Datamaterialet insamlades för 'The Åland Islands Question' - A New Perspective?, en masteruppsats vid University of Leicester. Databasen omfattar insamlade data om storlek, form och inskriptioner från 304 gravstenar och 443 personer från gravvårdar i Norrtälje (Norrtäljes kyrkogård); Mariehamn, Åland (Mariehamns begravningsplats) och Pargas, Finland (Pargas kyrkogård) från åren 1881 - 1939. I de bifogade filerna finns fotografier av varje gravsten och av begravningsplatserna samt anteckningar om undersökningens metodologi.

Dessa data är licensierade under Creative Commons-licens CC BY 3.0, vilken tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på dem, även i kommersiella sammanhang. De som använder ett Creative Commons-licensierat material ska uppge vem som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider det. (För fullständiga licensvillkor, se http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv).

Syfte:

Data insamlade med syfte att undersöka idéer om åländsk identitet genom materiell kultur i form av gravvårdar, samt att pröva möjligheterna för denna typ av arkeologiska undersökningar inom nordisk arkeologi.

XLS-filen består av en databas beskrivande minnesvårdar från alla tre begravningsplatser. ZIP-filen "Database NOR MAR PAR" innehåller databasen i CSV-format, där data från respektive begravningsplats ligger i separata filer. De övriga ZIP-filerna innehåller fotografier i JPG-format från de tre begravningsplatserna separat. Dessa fotografier är förminskade versioner av originalbilderna.

Originalfotografierna går att beställa från SND via request[at]snd.gu.se. Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Gravvårdar från Norrtälje kyrkogård, Mariehamns begravningsplats (Åland, Finland) och Pargas kyrkogård (Pargas, Finland) från åren 1881-1939.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

För Mariehamn och Pargas registrerades alla minnesvårdar med åminnelser daterade mellan 1881 och 1939. Minnesvårdar som också hade datum vilka föll utanför denna period uteslöts för att datamängden skulle hållas till en hanterbar storlek givet tidsramen. Detta var också ett sätt att exkludera äldre minnesmärken med senare åminnelser, av vilka några uppenbarligen var av senare datum men andra mycket svårare att definiera. I Norrtälje anges inte alltid namn och datum för dem som begravts på minnesvårdarna, varför kyrkogårdspersonalen överlämnade en förteckning över gravplatser och namn på människor begravda mellan 1884 och 1939. Uppgifterna hämtades från församlingens begravningsregister samt från en karta. Då det fanns 435 gravplatser för denna period gjordes ett urval om 25 % från varje sektion av kyrkogården. Minnesvårdar som var potentiellt aktuella för registrering markerades på en karta. Därpå gjordes en bedömning område för område, där vårdar som i praktiken angav ett senare datum eller där efternamn men inte initialer överensstämde med listan avskrevs; några minnesmärken som inte fanns m

... Visa mer..
För Mariehamn och Pargas registrerades alla minnesvårdar med åminnelser daterade mellan 1881 och 1939. Minnesvårdar som också hade datum vilka föll utanför denna period uteslöts för att datamängden skulle hållas till en hanterbar storlek givet tidsramen. Detta var också ett sätt att exkludera äldre minnesmärken med senare åminnelser, av vilka några uppenbarligen var av senare datum men andra mycket svårare att definiera. I Norrtälje anges inte alltid namn och datum för dem som begravts på minnesvårdarna, varför kyrkogårdspersonalen överlämnade en förteckning över gravplatser och namn på människor begravda mellan 1884 och 1939. Uppgifterna hämtades från församlingens begravningsregister samt från en karta. Då det fanns 435 gravplatser för denna period gjordes ett urval om 25 % från varje sektion av kyrkogården. Minnesvårdar som var potentiellt aktuella för registrering markerades på en karta. Därpå gjordes en bedömning område för område, där vårdar som i praktiken angav ett senare datum eller där efternamn men inte initialer överensstämde med listan avskrevs; några minnesmärken som inte fanns med på listan men där datuminskriptionen föll inom den aktuella tidsramen valdes också för registrering. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

1881 – 1939

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fotografi
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-02 – 2010-10
  • Datakälla: Fysiska föremål
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrtälje kommun, Åland, Finland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

School of Archaeology and Ancient History

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Band, Lara (2011). 'The Åland Islands Question' - A New Perspective? Unpubl. MA thesis. University of Leicester, School of Archaeology and Ancient History.

Band, L 2013. Memorialisation in Norrtälje, Mariehamn and Pargas: 1881-1939. Journal of Open Archaeology Data 2:e11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/joad.ab
DOI: https://doi.org/10.5334/joad.ab

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Upphovsrätt

Lara Band

Versioner

Version 1.2. 2013-09-02

Version 1.2: 2013-09-02

DOI: https://doi.org/10.5878/000001

Version 1.1. 2013-07-26

Version 1.1: 2013-07-26

DOI: https://doi.org/10.5878/001554

Version 1.0. 2013-05-08

Version 1.0: 2013-05-08

DOI: https://doi.org/10.5878/001537

Publicerad: 2013-09-02
Senast uppdaterad: 2020-01-17