Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution - Grafdata

SND-ID: snd0906-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001110

Citering

Skapare/primärforskare

Heléne Lundqvist - Stockholms universitet, IIES

Karin Edmark - Institutet för näringslivsforskning

Matz Dahlberg - Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Nationalekonomiska institutionen rorId

Beskrivning

Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1

... Visa mer..
Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution försöker att belysa om individers preferenser kring omfördelning förändras i och med att den etniska mångfalden i en kommun ökar. I detta fall har utvalda delar från Svensk valundersökning matchats ihop med kommundata under perioden 1985 till 1994, då Sverige hade ett aktivt utplaceringsprogram av flyktingar. Detta innebar att flyktingarna inte själva fick bestämma var de skulle bosätta sig, utan att de istället placerades i kommuner enligt kommunvisa avtal med Invandrarverket. Från början var tanken att styra flyktingarna mot kommuner som hade gynnsamma arbetsmarknadsförhållanden, men eftersom flyktinginvandringen blev större än förväntat kom i praktiken i stort sett alla kommuner att omfattas. I och med utplaceringsprogrammet blev flyktingmottagandet mer spritt över landet. I Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution fokuserar främst på de flyktningar/invandrare som kommer från nationer som inte var medlemmar i OECD 1994 samt Turkiet.

Datamängden som är hämtad från den Svenska valundersökningen är från undersökningsvågorna för 1982, 1985, 1988, 1991 och 1994 års val. Främst handlar det om variabler kring olika bakgrundsfaktorer och kring individers preferenser för privat hälsovård, kärnkraft samt för sociala bidrag. Den kommunala datan består främst av olika socioekonomiska och politiska variabler såsom population, skattebas, välfärdsutgifter och andelen invandrare. Vissa av dessa variabler är genomsnittet för mandatperioden (1986-1988, 1989-1991 och 1992-1994)

Syfte:

Att undersöka orsakssambandet mellan den etniska mångfalden i ett samhälle och dess invånares preferenser för omfördelning. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i riksdagsvalet.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Icke-sannolikhetsurval: syftesurval
Studien baseras på datamaterial från både Svensk valundersökning som bygger på ett obundet slumpmässigt urval av individer mellan 18 och 80 år som är röstberättigade i riksdagsvalet samt kommundata från alla svenska kommuner (totala populationen). Ur detta datamaterial har man enbart valt att behålla de individer som har bott kvar i samma kommun i båda undersökningsvågorna som de har medverkat i, för att inte andra yttre omständigheter ska påverkar individernas preferenser.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 1998

Variabler

15

Antal individer/objekt

5219

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Välfärdspolitik (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Dahlberg M., Edmark K., & Lundqvist H. (2012) Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution. Journal of Political Economy, 120, (1) 41-76.
Swepub | Till lärosätets (uu) databas | Till lärosätets (su) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2012-07-13
Senast uppdaterad: 2020-01-21