Separationer och mäns våld mot kvinnor

SND-ID: snd0852-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002409

Citering

Skapare/primärforskare

Hans Ekbrand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap rorId

Beskrivning

Separationer och mäns våld mot kvinnor är en studie som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och separationer. Studien är en avhandling vid Göteborgs universitet och har genomförts med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Undersökningen bygger på insamlade enkäter från drygt 350 kvinnor som har separerat eller genomgått en skilsmässa från ett heterosexuellt förhållande. För att komma i kontakt med dessa kvinnor har forskaren arbetat tillsammans med olika samhälleliga instanser som kvinnor som utsatts för separationsvåld kan komma i kontakt med; polis, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialkontor och familjerättsbyråer. Enkäter har även skickats direkt till de kvinnor i göteborgsområdet som genomgått en skilsmässa.
Studien omfattar två enkäter. Enkät 2 skickades efter 6 månader till de kvinnor som via Enkät 1 meddelat intresse för att delta ytterligare. Enkäterna är utformade för att täcka in olika perioder av förhållandet och separationen. De innehåller bland annat frågor om mannens beteende vid vissa situationer, exempelvis under diskussioner om geme

... Visa mer..
Separationer och mäns våld mot kvinnor är en studie som syftar till att öka kunskapen om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och separationer. Studien är en avhandling vid Göteborgs universitet och har genomförts med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden. Undersökningen bygger på insamlade enkäter från drygt 350 kvinnor som har separerat eller genomgått en skilsmässa från ett heterosexuellt förhållande. För att komma i kontakt med dessa kvinnor har forskaren arbetat tillsammans med olika samhälleliga instanser som kvinnor som utsatts för separationsvåld kan komma i kontakt med; polis, kvinnojourer, brottsofferjourer, socialkontor och familjerättsbyråer. Enkäter har även skickats direkt till de kvinnor i göteborgsområdet som genomgått en skilsmässa.
Studien omfattar två enkäter. Enkät 2 skickades efter 6 månader till de kvinnor som via Enkät 1 meddelat intresse för att delta ytterligare. Enkäterna är utformade för att täcka in olika perioder av förhållandet och separationen. De innehåller bland annat frågor om mannens beteende vid vissa situationer, exempelvis under diskussioner om gemensamma barn eller tillgångar, hur konflikter har hanterats, fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och förhållandet i helhet.
Resultatet av studien visar att 60 procent av de svarande kvinnorna har någon gång utsatts för fysiskt våld av den man de separerat ifrån. Ett syfte för studien är att undersöka huruvida det går att förutsäga risken för våldsanvändning efter en separation. Studien visar att den riskbedömningsmodell, för att bedöma hur stor risken är att kvinnan utsätts för våld även efter separationen, som används av personal på kvinnojourer och brottsofferjourer är att föredra gentemot polisens arbetssätt. Även att förhandlingar i familjerätten påverkas om mannen använt våld. Ofta visar det sig att kvinnan sänker sina krav, vad gäller exempelvis vårdnaden om gemensamma barn, om mannen använt våld mot henne.

Syfte:

Att utreda omfattningen av mäns våld mot kvinnor i samband med och efter separationer, separationsvåld, för att därigenom kunna säga något om den risk för våld som kvinnor som överväger att lämna ett heterosexuellt parförhållande står inför. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kvinnor med erfarenhet av separation

Variabler

689

Antal individer/objekt

357

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ekbrand, Hans (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Göteborg Studies in Sociology No. 28. Göteborg: Department of Sociology. ISBN: 91-975404-4-7.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-975404-4-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2008-02-20
Senast uppdaterad: 2019-02-06