Trygghetsmätning i Skaraborg 1998

SND-ID: snd0843-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002428

Citering

Skapare/primärforskare

Bo G Eriksson - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Jennie Gustavsson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Frida Kristoffersson (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Marie-Louise Norlin (student) - Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap rorId

Beskrivning

Trygghetsmätning i Skaraborg är en studentuppsats på c-nivå i socialpsykologi utförd vid Högskolan i Skövde. Datamaterialet har tillgängliggjorts med godkännande av handledare Bo Eriksson Göteborgs universitet.

Undersökningen är utförd i samarbete med Länspolismyndigheten i Skaraborg och Skaraborgs landsting, och syftar till att fungera som underlag för polisen i dess arbete att minska brottsligheten och öka tryggheten i projektet "Allas vårt ansvar". Teoretiskt vilar uppsatsen på de socialpsykologiska teorierna om sociala representationer och Thomas-teoremet. En postenkät har skickats till 6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun. Datamaterialet innehållet bland annat uppgifter om upplevd trygghet i kommunen, åtgärder för att öka den personliga säkerheten, upplevda brott och upplevd trygghet för polisen.

Syfte:

Syftet med studien är ge en bild av människors trygghetsnivå och en uppfattning om vad som påverkar trygghetsnivån samt att fungera som underlag för polisens praktiska arbete.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval: obundet slumpmässigt
6000 skaraborgare boende inom länet, fördelat på 400 per kommun

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialpsykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2006-11-29
Senast uppdaterad: 2021-04-20