Hur är det att vara tillfälligt anställd?

SND-ID: snd0840-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002617

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Sara Göransson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Syftet var att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med korta jobb (behovsanställningar). Studiegruppen utgjordes av personer som sökt anställningar via en arbetsförmedling som specialiserat sig på förmedling av kortvariga arbeten. Projektgruppen erhöll listor på de personer som sökt arbete under första halvåret 1998. Dessa fick frågeformulär med svarskuvert hemsända med post.

Enkäten bestod av åtta delar: bakgrundsinformation, tidigare arbetslivserfarenhet, frågor om önskat yrke, ekonomi, att vara tillfälligt anställd, tillfälligt anställd på jobbet, att ha ett arbete, hälsa och välbefinnande. Den bakgrundsinformation som användes var ålder, kön, hemmavarande barn samt utbildningsnivå.

För studien av ekonomisk stress användes ett antal specifika frågor, varav flertalet härrör från Starrins studier av arbetslösa (Starrin & Jönsson, 1998). Bemötandefrågor ställdes för att undersöka hur man blir bemött i olika ekonomiska angelägenheter. Uppfattning av hur den tillfälliga anställningen påverkar möjligheten att få kredit eller betalkort, ta lån, få e

... Visa mer..
Syftet var att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med korta jobb (behovsanställningar). Studiegruppen utgjordes av personer som sökt anställningar via en arbetsförmedling som specialiserat sig på förmedling av kortvariga arbeten. Projektgruppen erhöll listor på de personer som sökt arbete under första halvåret 1998. Dessa fick frågeformulär med svarskuvert hemsända med post.

Enkäten bestod av åtta delar: bakgrundsinformation, tidigare arbetslivserfarenhet, frågor om önskat yrke, ekonomi, att vara tillfälligt anställd, tillfälligt anställd på jobbet, att ha ett arbete, hälsa och välbefinnande. Den bakgrundsinformation som användes var ålder, kön, hemmavarande barn samt utbildningsnivå.

För studien av ekonomisk stress användes ett antal specifika frågor, varav flertalet härrör från Starrins studier av arbetslösa (Starrin & Jönsson, 1998). Bemötandefrågor ställdes för att undersöka hur man blir bemött i olika ekonomiska angelägenheter. Uppfattning av hur den tillfälliga anställningen påverkar möjligheten att få kredit eller betalkort, ta lån, få ett hyreskontrakt, få ett telefonabonnemang, ta försäkring. Frågor om ekonomiska tvångssituationer tog upp om man under tiden som arbetslös/anställd med tillfälliga jobb tvingats pantsätta ägodelar, låna pengar eller sälja ägodelar för att klara av sina utgifter; om man tvingats avstå från t.ex. TV-licens, tidningsprenumeration eller försäkring för att klara av sina utgifter; om man inte kunnat betala räkningar i tid på grund av att man inte haft pengar; om man uppsökt ekonomisk rådgivning. Oro för ekonomi mättes med en fråga om hur ofta man grubblar om hur det skall gå för ekonomin.

Frågor om hälsa innefattade om man under de senaste tre månaderna haft symptom som halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen eller orolig mage, trött- och håglöshet, huvudvärk, om man efter arbetet haft ont i övre delen av ryggen eller nacken, eller om man känt sig fullt frisk. Den svarande fick även göra en egen bedömning av ett eventuellt samband mellan anställningsförhållande och hälsa.

För att mäta psykiskt välbefinnande användes skalan GHQ-12 (General Health Questionnaire - 12 questions).

Syfte:

Att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med tillfälliga anställningar Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Arbetssökande på arbetsförmedling som specialiserar sig på tillfälliga anställningar

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-01-01 – 1998-01-01

1998-01-01 – 1998-01-01

Variabler

190

Antal individer/objekt

1393

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01 – 1998-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01 – 1998-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson G, Dallner M, Lindh T, & Göransson S. Flexible pay but fixed expenses: personal, financial strain among on-call employees. International Journal of Health Services, Vol 35, no 3, pp 499-528.

Aronsson G, Dallner M, & Lindh T. Flexibla inkomster och fasta utgifter - en studie om ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställda. Arbete och hälsa 2000:20.

Isaksson K., Aronsson G., Bellagh K., & Göransson S. Att ofta byta arbetsplats - en jämförelse mellan uthyrda och korttidsanställda. Arbete och hälsa 2001:7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2015-02-09

Version 2.0: 2015-02-09

DOI: https://doi.org/10.5878/002617

Version 1.0. 2008-11-17

Version 1.0: 2008-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/002427

Publicerad: 2015-02-09
Senast uppdaterad: 2019-02-06