Arbetsförhållanden och hälsa vid callcenter i Sverige

SND-ID: snd0838-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/bfc7-fc66

Citering

Skapare/primärforskare

Allan Toomingas - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Kerstin Norman - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Ewa Wigaeus Tornqvist - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval

... Visa mer..
Det är ett antal problem associerade med arbete vid callcenter. Bland de rapporterade problemen finns, tidspress, datoriserad prestationsövervakning , monitorering av telefonsamtal, ergonomiska brister och muskuloskeletala problem. En tidigare studie av ett callcenter i Sverige visade på bristande arbetsförhållanden och tecken på dålig hälsa bland en stor andel av populationen anställda i 20 års åldern som endast arbetat i 2-3 år. Situationen var värre än bland äldre anställda i andra brancher med datorintensiva arbeten.
Inadekvata arbetsförhållanden och den höga förekomsten av medicinska klagomål bland unga anställda kan betyda att callcenters misslyckas med att ge de hållbara arbetsmöjligheter som många räknar med. Vetenskapliga studier av callcenters är få och den nuvarande kunskapen och arbetsförhållanden och hälsa där är bristande.
Arbetslivsinstitutet har tillsammans med Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sundsvalls sjukhus samt Institutet för Psykosocial Medicin vid Karolinska institutet en genomfört en landsomfattande undersökning av arbets- och hälsoförhållanden vid ett urval av callcenterföretag i Sverige under början av 2000-talet. Syftet har varit att få fram kunskaper som kan bidra till ett långsiktigt hållbart arbete på sådana företag.
Data insamlades på på social, företags och individuell nivå från 15- 20 stora callcenters med olika ägandestrukturer och geografisk lokalisering. Data insamlades på arbetsorganisation, innehåll och tid, fysiska aoch psykosociala arbetsförhållanden, samt hälsa och välmående med hjälp av enkäter, observationer, mätningar, medicinska undersökningar och företagsregister (inklusive datoriserade monitoreringssystem). Totalt inkluderades ca 1500 personer i studien. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Totalt 38 callcenters med minst 50 anställda inbjöds att deltaga i studien. Företagen var utvalda för att representera både interna och externa callcenters. 16 företag som representerade 28 olika arbetsplatser, 16 interna och 12 externa valde att delta i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2003

Antal individer/objekt

1531

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Norman K, Wigaeus Tornqvist E, Toomingas A. Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.2008;14:2,177-94
Till lärosätets (kth) databas | Till lärosätets (oru) databas

Norman K, Floderus B, Hagman M, Toomingas A. Musculoskeletal symptoms in relation to work exposures at call centre companies in Sweden. Work.2008;30(2):201-14

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22