Akademiker under 90-talet - En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor - Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor

SND-ID: snd0832-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/cct2-ny92

Citering

Skapare/primärforskare

Annika Härenstam - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Eva Bejerot - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Syftet med undersökningen var att få fram tidsaktuell kunskap om arbetssituationen i akademikeryrken och en fördjupad insikt i väsentliga förhållanden för olika yrkesgrupper. En enkät skickades ut till var 50:e SACO-medlem.
Enkäten var indelad i följande frågeområden: Bakgrundsfrågor, kompetensutveckling, arbetsorganisation, hälsa samt arbete och familj.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Medlemmar i SACO-förbund

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Var 50:e medlem väljs ut slumpmässigt. Därutöver görs slumpmässiga tilläggsurval på vissa förbund med syftet att alla förbund skall bli representerade i den omfattning som behövs för forskarnas statistiska analyser.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-02-01 – 1992-04-01

1992-02-01 – 1992-04-01

Variabler

226

Antal individer/objekt

3756

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 – 1992-04-01
 • Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation
 • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01 – 1992-04-01
 • Datainsamlare: Sveriges Akademikers Centralorganisation
 • Instrument: (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Medverkande

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Finansiering

 • Finansiär: Arbetsmiljöfonden
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Vidareutbildning inom arbetet (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Polischefers arbetsvillkor. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:40, pp. 1-42. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Lagerwall, L-E. (1993) Åklagares arbetsvillkor : en studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1993:25, pp. 1-43. Stockholm: National Institute for Working Life.
Google Books

Aronsson, G., & Strömberg, A. (1994) Copingmönster och hälsa i nio olika akademikeryrken. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:20, pp. 1-31. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., Lantz, A., & Westlander, G. (1992) Akademiker under 90-talet. Report 1992:11. Stockholm: National Institute for Working Life.

Kvarnskog, A., & Aronsson, G. (1994) Skolledares arbetsvillkor - psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter. Rapport från projektet Akademiker under 90-talet. En studie av SACO-medlemmars arbetsvillkor. Report 1994:9, pp. 1-45. Stockholm: National Institute for Working Life.

Westlander, G. (ed.) (1995) På väg mot det goda arbetet - om akademikers arbetsvillkor. Fakta från Arbetslivsinstitutet. Stockholm: National Institute for Working Life.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-12-07
Senast uppdaterad: 2020-05-05