Svenska partiprogram och valmanifest

SND-ID: snd0810-1. Version: 2. DOI: https://doi.org/10.5878/8az5-zd46

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Svensk nationell datatjänst rorId

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram och valmanifest från 1897 fram till idag.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: https://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten.

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet "Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar" som genomfördes vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) 2000-2002. Projektet syftade till att sammanställa de partiprogram och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen finns i .pdf och .txt format. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåv

... Visa mer..
De svenska partiernas partiprogram och valmanifest från 1897 fram till idag.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: https://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten.

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet "Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar" som genomfördes vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) 2000-2002. Projektet syftade till att sammanställa de partiprogram och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen finns i .pdf och .txt format. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvalet har breddats till att exempelvis omfatta dokument för Europaparlamentet samt för partier utanför riksdagen. Fortfarande saknas ett okänt antal dokument som skulle kunna ingå i samlingen.

Datasetet består av:
- zip-filen "Svenska partiprogram och valmanifest" innehåller alla partidokument i .pdf och .txt format.
- Dokumentationsfilerna "Partidokument", i .xlsx och .csv -format, listar alla dokument, deras typer, källor och rubriker
- readme-fil

Partidokumenten finns också tillgängliga och sökbara via https://snd.gu.se/sv/vivill Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1897 – Pågående

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svensk nationell datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2. 2022-08-30

Version 2: 2022-08-30

DOI: https://doi.org/10.5878/8az5-zd46

Data tillagda: Fler partiprogram och valmanifest tillagda

Version 1. 2021-10-26

Version 1: 2021-10-26

DOI: https://doi.org/10.5878/hsh0-ea70

Kontakt för frågor om data

Svensk nationell datatjänst

snd@snd.gu.se

Publicerad: 2022-08-30
Senast uppdaterad: 2022-09-01