Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

SND-ID: snd0802-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001112

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för socialt arbete rorId

Beskrivning

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Industrialiserade länder

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1966 – 1994

Variabler

24

Antal individer/objekt

89

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Lägsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för socialt arbete

Finansiering

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Gustafsson, B. & Johansson, M. (1999) In search of Smoking Guns: What Makes Income Inequality Vary over Time in Different Countries?, American Sociological Review, Vol. 64, No. 4 (Aug., 1999), 585-605.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2012-07-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06