Longitudinell studie av arbetssökande 1993

SND-ID: snd0794-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/06r4-m658

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.0

Version 2.0: 2014-10-20

DOI: https://doi.org/10.5878/002229

Citering

Alternativ titel

LSA

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutet för social forskning rorId

Beskrivning

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..
En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande; Orientering till arbete, 'känsla av sammanhang' (Antonowsky) och bedömning av livssituation. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer som den sista februari 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen.

Urvalsmetod

Urvalsramen för studien var arbetsförmedlingens sökanderegister. Ur denna ram gjordes ett slumpmässigt urval bland personer inskrivna vid arbetsförmedlingen som uppfyllde följande kriterier: a) Sökandekategori: Utan arbete, b) Servicekod: Kan ta arbete direkt, c) Önskad arbetstid: Heltidsarbete, d) Ålder 25-54 år, e) Nationalitet: Nordiska medborgare, f) Ej arbetshandikapp.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-06 – 1992-09-01

Variabler

918

Antal individer/objekt

594

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för social forskning

Finansiering 1

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 3

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 4

 • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning

Finansiering 5

 • Finansiär: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier
... Visa mer..

Finansiering 1

 • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

 • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 3

 • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 4

 • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning

Finansiering 5

 • Finansiär: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Finansiering 6

 • Finansiär: Arbetslöshetskassornas samorganisation
Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Publicerad: 2010-12-06
Senast uppdaterad: 2020-01-23