Anhörigvård 1993

SND-ID: snd0745-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001118

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap rorId

Beskrivning

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Anhörigvårdare i 100 svenska kommuner.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-04-01 – 1993-05-01

Variabler

217

Antal individer/objekt

1197

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-04-01 – 1993-05-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 4.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Vårdansvar och bundenhet. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 1.

Mossberg Sand, A-B. (2000) Ansvar, kärlek och försörjning : om anställda anhörigvårdare i Sverige. Göteborg: Department of Sociology. (With a summary in English). ISBN: 91-972940-6-3.
ISBN: 91-972940-6-3

Mossberg, A-B (1994) De anhöriganställdas vardag. Äldreutvärderingen 1994:1. Socialstyrelsen.

Mossberg, A-B. (1994) Anhörigvårdare - informella vårdare i ett formellt vårdsystem. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 2-3.

Mossberg, A-B. (1996) Jag tar en dag i sänder : om ålderspensionerade anhörigvårdare. I Eliasson, R. (ed.) Omsorgens skiftningar - Begreppet, vardagen, politiken, foskningen. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg, A-B. (1997) Mellan familj och välfärdsstat - om anställda anhörigvårdare i Sverige. Report no. 39 Människa Handikapp Livsvillkor. Psykiatri och habilitering. Örebro läns landsting.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2007-06-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17