TV4:s valdagsundersökning riksdagsvalet 1998 - TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

SND-ID: snd0639-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002465

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

TV4

Forskningshuvudman

Demoskop

Beskrivning

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen.
För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.

Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... Visa mer..
Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen.
För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.

Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervjuer i svar från 1 764 röstberättigade som röstat och svarat på frågan om vilket parti de röstat på.

Som i andra undersökningar som baseras på telefonnummerurval har en vägning avseende hushållsstorlek, kön och ålder genomförts. Urvalet är självvägande när det gäller geografisk fördelning. Demoskops undersökningar i veckan före valet och på valdagen visade att poströsterna i detta val utgjorde ca 26 procent av samtliga röstande. För att poströsterna inte skulle få för stort genomslag vägdes poströsterna så att de kom att utgöra 26 procent i det slutliga datamaterialet. Vidare genomfördes en vägning avseende parti i föregående val. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Tidsdimension

Urvalsmetod

Slumpmässigt urval av telefonnummer samt slumpmässigt urval av ip i hushållet

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09-14 – 1998-09-20

Variabler

18

Antal individer/objekt

2659

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-14 – 1998-09-20
  • Datainsamlare: Demoskop
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 1999-06-15
Senast uppdaterad: 2019-02-05