Hemmet, barnen och makten 1996

SND-ID: snd0638-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/s430-jx75

Citering

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ahrne, G., & Roman, C., (eds.) (1997) Hemmet, barnen och makten : förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:139. Stockholm: Fritze. ISBN: 91-38-20714-1.
Libris | Swepub | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 91-38-20714-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1.0. 1999-01-01

Version 1.0: 1999-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/s430-jx75

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21