GP-studien 1985-1994

SND-ID: snd0629-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000904

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för journalistik medier och kommunikation rorId

Beskrivning

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Tidningsartiklar

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-07-01 – 1986-06-30

1987-07-01 – 1988-06-30

1989-07-01 – 1990-06-30

1991-07-01 – 1992-06-30

1993-07-01 – 1994-06-30

Variabler

51

Antal individer/objekt

5375

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-07-01 – 1986-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 2

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-07-01 – 1988-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 3

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-07-01 – 1990-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-07-01 – 1986-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 2

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-07-01 – 1988-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 3

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-07-01 – 1990-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 4

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-07-01 – 1992-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation

Datainsamling 5

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-01 – 1994-06-30
 • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Johansson, B., & Larsson, L. (1997) Nära Nyheter. Studier om kommunaljournalistik. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication/CEFOS.
Google Books
ISBN: 9789188212177

Johansson, B. & Asp, K. (1995) 'Göteborgsposten och stadsdelsnämnderna', in Jönsson, S., Rubenowitz, S., & Westerståhl, J. (eds.) Decentraliserad kommun. Exemplet Göteborg. Stockholm: SNS Förlag.

Johansson, B. (1993) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Johansson, B. (1998) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1999-01-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06