Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991

SND-ID: snd0601-2. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000890

Citering

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..
Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlemskap i fackförening, utbildning, civilstånd, antal hemmavarande barn, bostad, inkomst och yrke. Om den svarande är gift eller samboende finns det även information om maken/makans/sambons yrke och inkomst. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-64 år

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-03-01 – 1992-09-01

Variabler

60

Antal individer/objekt

3439

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 – 1992-09-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)

Ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Beskattning

Publikationer
Publicerad: 1998-06-05
Senast uppdaterad: 2019-11-15