Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992

SND-ID: snd0600-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000888

Citering

Skapare/primärforskare

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Sociologiska institutionen rorId

Beskrivning

This is a survey of farming households in three different areas of Sweden. Swedish agriculture is presently undergoing a radical reorganization. Regulation systems are dismantled and free markets are established. The technical development, as well as the environmental problems, makes the future uncertain. The reorganization of agriculture brings about big changes for the individual farmer, and their work and living conditions are changed considerably. The project was financed by the Swedish Council for Forestry and Agricultural Research, the Swedish Council for Building Research, the Swedish Work and Environment Fund and the Swedish Farmers´ Foundation for Agricultural Research.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Farming households in six municipalities: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-07-04 – 1993-02-05

Variabler

567

Antal individer/objekt

435

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-07-04 – 1993-02-05
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Medverkande

Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Waldenström, C. (1996) Kvinnans roll i lantbruket - lantbrukare, bondmore, yrkeskvinna eller lantarbetare?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 4 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G. (1996) Familjejordbruket på väg ut?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 1 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Kvinnor i svenskt jordbruk - professionalisering och marginalisering'. Norsk Lantbruksökonomisk Tidskrift 1998.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Exogenous development and the mobility patterns of Swedish farming households. Journal of Rural Studies 1998.

Djurfeldt, G. (1996) Defining and operationalizing family farming from a sociological perspective. Sociologia Ruralis, vol. 36, no. 3 (1996), pp. 340-351.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1996) Towards a theoretically grounded typology of farms - a Swedish case. Acta Sociologica, vol. 39 (1996), pp. 187-210.

Djurfeldt, G. (1998) Porträtt av den svenske bonden för EU-inträdet. Eller: familjebrukets sociologi. Sociologisk Forskning 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1999-03-23
Senast uppdaterad: 2021-04-13