SIFO-barometer 1967-1997

SND-ID: snd0586-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001093

Citering

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Sammanställning av flera SIFO-undersökningar

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Variabler

66

Antal individer/objekt

319

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hobolt, S. B., Klemmensen, R., & Hansen, M. E. (2006). Cabinet Stability and Coalition Dynamics in Scandinavia. Department of Political Science, University of Aarhus

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2006-04-28
Senast uppdaterad: 2019-02-06