Eurobarometer 45.1: European Union rights, sun exposure, work safety, and privacy issues, April-May 1996

SND-ID: snd0582-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001056

Ingår i samling hos SND: Eurobarometer

Citering

Alternativ titel

EB45.1

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på EU-medborgarnas rättigheter, frågor om arbetssäkerhet, solexponering och personliga intervjuer. Respondenterna tillfrågades om deras kunskap om och vikten av sina rättigheter vad gäller resande, arbete, inköp, investeringar, studier, röstning och erhållande av sjukvård inom EU. Respondenterna gav ytterligare tolkningar gällande vissa rättigheter inom olika områden; om rätten att bosätta sig var som helst innebär rätt till permanent bosättning, arbete, röstning och pension, om rätten att arbeta var som helst innebär rätt att starta ett företag, att erhålla arbetslöshetsersättning och pension eller arbeta som statstjänsteman, om rätten att studera innebär lika tillgång till skolor, universitet, stipendier och utbytesprogram, om konsumenträtten innebär rätt att köpa en obegränsad mängd av varor för privat eller annat bruk. Frågor om arbetssäkerhet ställdes gällande deras tillfredsställelse om d

... Visa mer..
Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på EU-medborgarnas rättigheter, frågor om arbetssäkerhet, solexponering och personliga intervjuer. Respondenterna tillfrågades om deras kunskap om och vikten av sina rättigheter vad gäller resande, arbete, inköp, investeringar, studier, röstning och erhållande av sjukvård inom EU. Respondenterna gav ytterligare tolkningar gällande vissa rättigheter inom olika områden; om rätten att bosätta sig var som helst innebär rätt till permanent bosättning, arbete, röstning och pension, om rätten att arbeta var som helst innebär rätt att starta ett företag, att erhålla arbetslöshetsersättning och pension eller arbeta som statstjänsteman, om rätten att studera innebär lika tillgång till skolor, universitet, stipendier och utbytesprogram, om konsumenträtten innebär rätt att köpa en obegränsad mängd av varor för privat eller annat bruk. Frågor om arbetssäkerhet ställdes gällande deras tillfredsställelse om de åtgärder som vidtagits för att garantera god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om arbetsgivare, statliga inspektörer, arbetstagarrepresentanter, företagskommittéer eller enskilda arbetare bör bidra mer eller mindre för att minska arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar. Svar fick också angående huruvida hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bidrar till arbetstagarens effektivitet i sitt jobb, fördelar för människor, ekonomiska fördelar, och kostnader som är svåra att täcka för arbetsgivaren. Frågor gällande intervjuer och personliga uppgifter undersöktes också. Respondenterna tillfrågades om intervjuer är en lämplig vetenskaplig metod, huruvida intervjuformatet tillåter människor att uttrycka sina åsikter, och om intervjuer möjliggör för beslutsfattare att ta folkets åsikter i beaktande. Respondenterna tillfrågades också om intervjuer utgör en form av intrång och huruvida människor behöver rättsligt skydd mot missbruk av uppgifter. Åsikter angavs också om de ansåg att individer bör få besluta huruvida deras personliga information kan lämnas vidare till någon annan. Respondenternas attityder till och åsikter om solexponering undersöktes också. Mer specifikt frågades huruvida respondenterna tyckte att solexponering var bra eller dåligt för hälsan, hur de bäst skyddade sig själva från solen samt vilken hudtyp, ögonfärg och hårfärg de hade. Demografisk och annan information samlades in gällande ålder, kön, civilstatus, självplacering på den politiska vänster-högerskalan, hushållsinkomst, antal personer i hushållet och tillhörande region. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.)(1991). Eurobarometer : the dynamics of European opinion : essays in honour of Jacques-René Rabier. London: MacMillan. ISBN: 0333527542
ISBN: 0333527542

European Commission (1996). Eurobarometer: Public Opinion in the European Union. Report Number 45. Brussels.

INRA (Europe) European Coordination Office (1996). Les Europeens et la sante et la securite sur les lieux de travail. Rapport pour la Direction Generale V 'Emploi, Relations Industrielles, Affaires Sociales'. Brussels

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2001-03-13
Senast uppdaterad: 2019-02-06