Svensk kyrklig sed 1962

SND-ID: snd0577-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001587

Citering

Skapare/primärforskare

Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv rorId

Beskrivning

Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att fr

... Visa mer..
Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds universitet (LUKA) startade 1942. Uppgiften var då att genom intervjuer och uppteckningar klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed.
Parallellt med inventeringarna av den äldre kyrkliga seden började Kyrkohistoriska arkivet på 1940-talet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av material för att belysa dessa frågeställningar fann sin form under 1960-talet då Kyrkohistoriska arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden och därmed få en bild av olika företeelsers förekomst i hela landet vid ett och samma tillfälle. Genom sådana 'LUKA-listor' har den kyrkliga seden på olika områden inventerats för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

De första sju undersökningarna inom Svensk kyrklig sed är utförda på församlingsnivå. I den senaste undersökningen, från 2008-2009, är frågorna istället besvarade på pastoratsnivå. Det innebär att vissa till synes motsägelsefulla uppgifter förekommer. Detta är dock resultatet av att frågorna besvarats utifrån förhållanden i skilda församlingar inom samma pastorat, där seden skilt sig åt.

Syfte:

Att kartlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Kyrkoherdar inom Svenska kyrkan

Tidsperiod(er) som undersökts

1962 – 1962

Variabler

116

Antal individer/objekt

2576

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

99.7%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1962 – 1962
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bringéus, Nils-Arvid (2005). Den kyrkliga seden. Carlsson Bokförlag.
Libris | Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 9172037156

Gustafsson, Göran (2006). LUKA 27 om Kyrklig sed 2002 : materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel . Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Libris | Swepub | Till lärosätets (lu) databas
ISSN: 0455-0196
ISBN: 91-89515-13-7

Jarlert, Anders (2009). Danska spår i syd- och västsvenskt kyrkoliv - kan LUKA ge svar?. Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren. s. 242-253.
Swepub | Libris | Till lärosätets (lu) databas
ISBN: 978-91-974760-3-4
ISSN: 1651-4432

Bringéus, N.-A. (2004). Frågelistorna och den kyrkliga seden. I,: Arkiv, fakultet, kyrka: festskrift till Ingmar Brohed, p. 413-422.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2013-11-08
Senast uppdaterad: 2020-01-20