Eurobarometer 43.0+43.1: Drug abuse and AIDS, March-May 1995

SND-ID: snd0509-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001055

Ingår i samling hos SND: Eurobarometer

Tillhörande dokumentation

Citering

Alternativ titel

EB 43.0+43.1

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Detta dataset för samman svaren på identiska frågor från två Eurobarometerundersökningar, Eurobarometer 43.0, March-April 1995 (SND 0507) och Eurobarometer 43.1, April-May 1995 (SND 0508). Dessa frågor rörde droganvändning och AIDS. Demografisk information samlades in gällande antalet personer i hushållet, ortsstorlek, hushållsinkomst och tillhörande region. Annan bakgrundsinformation som samlades in var respondentens ålder, kön, civilstånd, ålder vid avslutad utbildning, nuvarande och tidigare yrken och självplacering på den politiska vänster-högerskalan.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-03-22 – 2000-11-21

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-03-22 – 1995-05-18
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: European Union

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kost och näring (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

European Commission (1995) Eurobarometer. Public Opinion in the European Union. Report on Standard Eurobarometer 43. Brussel: Commission of the European Communities.

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.) (1991) Euro-Barometer: The Dynamics of European Opinion. London: MacMillan.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1997-11-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06