Skatter i Sverige 1981

SND-ID: snd0491-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002437

Citering

Skapare/primärforskare

Axel Hadenius - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott

... Visa mer..
Syftet med denna undersökning var att belysa svenska folkets inställning till sina skatter. För att kunna göra en specialstudie av företagare är denna grupp överrepresenterad i urvalet. Undersökningen genomfördes i form av besöksintervju där man efter intervjun lämnade en kompletterande enkät vilken respondenten fick i uppgift att fylla i och sända in.

Intervjun innehöll frågor om inställning till de årliga deklarationerna, intresse för skattefrågor, diskussioner om skatteregler, inställning till skatternas allmänna nivå och hur de används. Respondenterna fick ange för vilka ändamål mängden skattepengar borde ökas, hållas oförändrade eller minskas. För ett antal åsikter om svensk skattepolitik fick man ange om man instämde eller ej. Respondenterna fick även ange vilken typ av skattesystem man föredrog, vilka skatter man tycker borde höjas respektive sänkas, vilken inställning man har till protestkampanjer för att sänka skatterna och om man borde ha folkomröstning om skatternas storlek. En serie frågor berör skattefusk, falskdeklarationer och svart betalning. För ett antal olika typer av brott fick respondenten ange hur allvarligt man ansåg det vara. Övriga frågor tog upp respondentens kunskaper om deklarationsbestämmelser och skatters och avgifters höjd, möjligheter att påverka skattemyndigheters beslut, intresse för politik, politisk preferens och inställning till en serie åsikter som förekommer i den politiska diskussionen. Bakgrundsuppgifter inkluderar sysselsättning, aktieinnehav, utbildning, civilstånd, hemmavarande barn, bostadstyp och bostadsort.

Syfte:

Belysa svenska folkets inställning till sina skatter Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 17-75 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-11-01 – 1982-03-01

Variabler

295

Antal individer/objekt

964

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-11-01 – 1982-03-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Hadenius, A. (1986) A crisis of the welfare state? : opinions about taxes and public expenditure in Sweden. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
ISBN: 9122008217

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-11-08
Senast uppdaterad: 2019-02-06