Kommunal partiorganisation 1988

SND-ID: snd0470-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/2g8b-vt70

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Bo Bjurulf - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anders Håkansson - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Studien genomfördes efter valet 1988 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsdimension

Urvalsmetod

50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Malmö och Göteborg.

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-01-01 – 1989-01-05

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 – 1989-01-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Politiska partier

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Håkansson, A. (1994) Inledning: Partival, valdeltagande och politisk aktivitet på kommunal nivå. In Bäck, H. and Håkansson, A. (eds.): Väljare i kommunalvalet. Om missnöje, misstroende och politisk kultur. Stockholm: SNS Förlag.

Håkansson, A. (1992) Konsten att vinna ett val. En studie av fram- och tillbakagångar för socialdemokraterna i kommunalvalet 1988. Lund Political Studies 71. Lund: Department of Political Science.
Google Books
ISBN: 9789188306012

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-10-09