Politisk resocialisation av invandrare 1975-1976 - Invandrare från Polen

SND-ID: snd0459-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000923

Citering

Skapare/primärforskare

Tomas Hammar - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Statsvetenskapliga institutionen rorId

Beskrivning

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenheter av invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt beteende; företrädare och krav; information om det svenska administrativa och politiska systemet. Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under våren 1975-våren 1976. Bland de som besvarade denna intervju drogs ett nytt urval som intervjuades omedelbart efter valet 1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i Sverige. Den inledande intervjun innehöll bland annat frågor om när man flyttat till Sverige resp. till Stockholm; hur många platser man bott på tidigare; vilka språk man själv talar och vilka språk eventuell make och barn talar; vilka tidningar man läser (svenska resp. från hemlandet) och vilka nyheter man lyssnar på (svenska resp. från and

... Visa mer..
Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera invandrares förhållande till samhället och politik; levnadsförhållanden; erfarenheter av invandringen till Sverige; faktorer som kan stimulera ett ökat politiskt engagemang; politiska attityder och politiskt beteende; företrädare och krav; information om det svenska administrativa och politiska systemet. Den första mera omfattande intervjuomgången genomfördes under våren 1975-våren 1976. Bland de som besvarade denna intervju drogs ett nytt urval som intervjuades omedelbart efter valet 1976, det val i vilket invandrare deltog för första gången i Sverige. Den inledande intervjun innehöll bland annat frågor om när man flyttat till Sverige resp. till Stockholm; hur många platser man bott på tidigare; vilka språk man själv talar och vilka språk eventuell make och barn talar; vilka tidningar man läser (svenska resp. från hemlandet) och vilka nyheter man lyssnar på (svenska resp. från andra länder); eget agerande i en situation då det är risk för arbetslöshet; umgänge på fritiden; medlemskap och aktivitet i föreningar; kunskap vart man skall vända sig i Stockholm i olika situationer; kontakter med myndigheter; viktiga samhällsproblem; intresse att följa med vad som händer i svensk politik; deltagande i val i ursprungslandet och i Sverige; jämförelse med situationen nu och i ursprungslandet på ett tiotal områden; egen situation jämförd med andra invandrares resp. svenskars; nuvarande och tidigare sysselsättning, utbildning; placering i samhällspyramiden i ursprungslandet och i Sverige; föräldrars föreningsaktivitet; egen och föräldrars religiositet. I anslutning till denna intervju fick respondenten fylla i en enkät där man bland annat fick ange om man instämde eller ej i ett trettiotal olika allmänna påståenden samt ett antal påståenden som gällde den egna invandrargruppen. Därutöver innehöll enkäten ett antal faktafrågor. Valintervjun innehöll bland annat frågor om vilka valprogram man följt i radio eller TV; om man deltagit i studiekurs om valet; vilka informationsbroschyrer man tagit del av; om man varit på politiskt möte; kandidatkännedom; hur man röstat; viktiga valfrågor; partier som visat särskilt intresse för invandrarfrågor; försök att påverka andra människor hur de skall rösta; jämförelser mellan svenska partier och partier i ursprungslandet; intresse för valutgången; samt när man bestämde sig för hur man skulle rösta resp. att man inte skulle rösta. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldersgruppen 18-67 år, bosatta i Stockholms kommun och födda i Finland, Jugoslavien, Polen eller Turkiet, med undantag för dem som erhållit svenskt medborgarskap före 1967 eller som är medborgare i annat land än något av ovanstående.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1976-01-01

Variabler

401

Antal individer/objekt

734

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975 – 1976
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Stockholms kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Migration, Invandrare

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Alpay, S. (1980) Turkar i Stockholm : en studie av invandrare, politik och samhälle. Stockholm Studies in Politics 16. Stockholm: Liber. (Turks in Stockholm. A study about immigrants and politics; with a summary in English). ISBN: 91-38-05635-6.
ISBN: 9138056356

Tung, R.K.C. (1981) Exit-voice catastrophes. Dilemma between migration and participation. Stockholm Studies in Politics 18. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-7146-160-4.
Libris | Google Books
ISBN: 91-7146-160-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-06-28
Senast uppdaterad: 2019-12-11